Slide 1

Omanikujärelevalve on kohustuslik igal ehitusobjektil. Selle tegija peab olema teada enne ehitamise alustamist ning see ei tohi olla teostatud ehitaja või projekteerija pool.

Example Frame

Teenused

Järelevalve Teenus OÜ kvaliteedialane tegevus peab tagama teenuste osutamisel klientide, koostööpartnerite ja omanike rahulolu.

Kvaliteedipoliitika aluseks on:

 1. ettevõtte majandustegevuse efektiivsus;
 2. ehituse projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kvaliteedi pidev parendamine;
 3. koostöövalmidus klientide ja koostööpartneritega;
 4. kokkulepetest kinnipidamine;
 5. suund arengule (töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia
  tundmaõppimine, olmetingimuste parendamine jms;
 6. meeskonnatöö ja töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused, ohutu ja
  meeldiv töökeskkond jms);
 7. hoolitsemine ettevõtte hea maine eest.

Ehituse Omanikujärelevalve

Pakun ehituse omanikujärelevalve teenust. Kui sinu jaoks on oluline ehitustööde kvaliteet, siis aitan sul seda saavutada.

Pinnase tiheduse ja kandevõime määramine

Soovid teada kas vundamendi taldmik või aluspõrand rajatakse piisavalt tihendatud alusele? Mõõdan liivpinnaste tihedust dünaamilise Penetromeetriga ja killustiku kandevõimet Inspector-3 seadmega.

Pinna tasasuse mõõtmine

Tahad teada kas ehitaja on valanud piisavalt sirge põranda või müüri? Aitan mõõta pindade tasasust TM-2 seadmega.

Ehitushanke korraldamine

Soovid hinnapakkumisi mida on lihtne võrrelda ja sobiv partner välja valida? Arvutan ehitusmahud, koostan pakkumistabeli ja aitan hinnapakkumisi koguda.

Ehituslepingu koostamine

Kui ehitaja poolt koostatud lepingus on Tellijal palju kohustusi ja vähe õigusi siis mina aitan selliseid lepinguid tasakaalu viia (või Tellija poole kallutada).

Termopiltide tegemine

Asendamatu moodus soojustuse kvaliteedi kontrollimiseks ilma konstruktsioone avamata.

Kinnisvara ostueelne ülevaatus

Enne kinnisvara ostu tasub kontrollida kas ostetav hoone/ korter vastab tegelikult sellele mida müüa pakutakse.