Slide 1

Omanikujärelevalve on kohustuslik igal ehitusobjektil. Selle tegija peab olema teada enne ehitamise alustamist ning see ei tohi olla teostatud ehitaja või projekteerija pool.

Example Frame

Avaleht

Järelevalve Teenus OÜ on tellijakeskne projektijuhtimisettevõte, kelle põhitegevusaladeks on ehituse tellijapoolne projektijuhtimine koos omanikujärelevalve tegemisega ja riigihanke korraldamisega ning ehituse peatöövõtu korraldamine.Meie pakume oma klientidele lõplikult ettevalmistatud lahendusi kinnisvara alal otsuste tegemiseks, jättes neile võimaluse ehitusprotsessi käigus häirimatult keskenduda oma
ettevõtmistesse.

Ettevõttes töötab praegu kaks põhitöökohaga erialase hariduse ning pikaajaliste töökogemustega inseneri. Lisaks ülaltoodud põhikohaga spetsialistidele teeme koostööd mitmete lepinguliste kaastöötajatega. Vastavalt ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemile ja personaliohje põhimõtetele toimub töötajate pidev ettevõttesisene ja -väline koolitus ning täiendõpe.

Seega omab ettevõte pädevat personali, vajalikku oskusteavet ning piisavalt tehnilisi-, majanduslikke- ja administratiivsed vahendid et pakkuda kvaliteetset ja kliendikeskset teenust oma tegevusvaldkondades.Ettevõtte omab ka kõiki vajalikke tegevuslubasid ja erialast vastutuskindlustust oma tegevusaladel töötamiseks.